Rekrutacja w branży e-commerce


Rozwój branży e-commerce przynosi właścicielom sklepów internetowych szanse na zwiększanie sprzedaży, ale również nowe wyzwania. Jednym z nich – rekrutacja e-commerce. Na konkurencyjnym rynku niezbędne są bowiem dalsze inwestycje w technologię, optymalizację i personalizację obsługi, a także bezpieczeństwo – transakcji oraz danych, ale przede wszystkim odpowiedni rozwój personelu. Kolejne e-sklepy będą zatem decydować się na rozbudowę swoich zespołów, pozyskując umiejętności pozwalające sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

Polska branża e-commerce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków na całym świecie. Jeszcze 10 lat temu sprzedaż w internecie stanowiła jedynie ułamek sprzedaży detalicznej. Dziś sprzedaż elektroniczna powoli wypiera tę tradycyjną, a liczba sklepów internetowych stale rośnie. Zalety zakupów w sieci, takie jak wygoda, całodobowa dostępność, możliwość szybkich dostaw oraz konkurencyjne ceny, w dobie pandemii i obostrzeń nabrały jeszcze większego znaczenia. Firmy, które potrafiły dostosować swoje rozwiązania do nowej rzeczywistości odnotowywały i nadal odnotowują najwyższe wzrosty sprzedaży. Dotyczy to zarówno organizacji działających w modelu e-commerce, jak i tradycyjnych sklepów, które postawiły na rozwój kanału online.

Nowe wyzwania, nowe potrzeby

Sytuacja na rynku, zmiana zachowań zakupowych konsumentów oraz rosnąca konkurencja powodują, że firmy sprzedające w sieci stają przed wieloma wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć. Jednym z nich jest omnichannel, czyli zachowanie spójności pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży. Drugą, równie istotną kwestią, jest jeszcze większa dbałość o doświadczenia konsumentów i zadowolenie z jakości obsługi. Uwagę firm działających w branży e-commerce skupia również opracowanie odpowiednich strategii cenowych oraz skutecznych programów lojalnościowych, które realnie przywiązują klientów do sklepu internetowego.

Ostatni rok pokazał także, jak kluczowym czynnikiem jest kwestia logistyki oraz zapewnienia ciągłości dostaw. Aby odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów, firmy przykładają coraz większą wagę do digitalizacji, automatyzacji oraz narzędzi pozwalających na analizę całego procesu zakupowego. Stawiają także na rozwiązania umożliwiające jeszcze większą personalizację oferty i bardziej precyzyjne dopasowanie produktów odpowiednich dla danego konsumenta.

Rekrutacje mniejsze i większe

Zmiany zachodzące na rynku e-commerce i silna dynamika rozwoju sklepów internetowych sprawiają, że w firmach coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na konkretne umiejętności. Potrzeby rekrutacyjne najczęściej dotyczą specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie oczekiwanego ruchu w sieci, rozwój biznesu, a także zapewnienie bezpieczeństwa zakupów.

W przypadku większych graczy na rynku handlu internetowego mamy do czynienia z dużymi zespołami, rozbudowanymi zarówno pod względem liczebności załogi, jak i poziomów w strukturze. Duże organizacje regularnie prowadzą rekrutacje na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie, a także role zarządcze. Posiadają określone strategie zatrudnienia, praktyki w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz wyspecjalizowane funkcje HR. Bardzo często rozpoczęcie rekrutacji jest podyktowane odejściem pracownika i pojawieniem się wakatu na danym stanowisku. Natomiast jak pokazują obserwacje rynku poczynione na przestrzeni ostatniego roku, firmy równie często decydowały się inwestować w kompetencje, co skutkowało powstawaniem nowych stanowisk.

Najwięcej rekrutacji prowadzonych w branży e-commerce dotyczy obecnie ról związanych z szeroko rozumianym digital marketingiem: SEO oraz SEM Web Analytics, mediami społecznościowymi, marketingiem treści, automatyzacją działań marketingowych, marketingiem efektywnościowym oraz afiliacyjnym. Duże firmy z branży inwestują również w kompetencje w obszarze UX, UI oraz CX, ekspertów w dziedzinie pozyskiwania nowego biznesu oraz śledzenia ruchu na stronie.

Wraz z rozwojem mobilnych technologii i przetwarzaniem coraz większej ilości danych na temat klientów, firmy prowadzące sprzedaż online koncentrują się na wzmacnianiu bezpieczeństwa swoich rozwiązań. Jakiekolwiek luki w zabezpieczeniach lub potencjalny wyciek danych grozi nie tylko utratą zaufania konsumentów i potężnym kryzysem wizerunkowym, ale również wysoką karą nałożoną przez UODO. Sklepy internetowe coraz więcej uwagi poświęcają także zabezpieczaniu i rozwojowi płatności online, tak aby uzyskiwać lepszą konwersję na urządzeniach mobilnych. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów, którzy pozwolą odpowiednio zabezpieczyć interesy użytkowników, ale również samej firmy.

Z rekrutacyjnego punktu widzenia nieco inaczej wygląda aktywność mniejszych firm. W większości przypadków sklepy internetowe rozpoczynają bowiem swoją działalność jako jednoosobowe firmy, stopniowo rozwijając asortyment produktów oraz zwiększając obroty, a także zyski. Początkowo samodzielne wykonywanie podstawowych zadań, takich jak dodawanie produktów, obsługa klienta, marketing, organizacja wysyłek, logistyka itp. nie stanowią większego wyzwania. Sytuacja zmienia się jednak, kiedy okazuje się, że liczba zamówień znacząco rośnie, a jedna osoba nie wystarcza, aby zachować odpowiednie standardy biznesowe i w pełni wykorzystać szansę na rozwój.

Nierzadko w niewielkich, kilkuosobowych zespołach e-sklepów pojawiają się wyzwania związane z brakiem wiedzy, umiejętności, doświadczenia i pomysłów na to, jak zbudować swoją pozycję w dynamicznie rozwijającym się obszarze e-commerce. Proste rozwiązania, które sprawdzały się na samym początku działalności firmy, wraz ze wzrostem skali biznesu oraz oczekiwań konsumentów przestają bowiem zdawać egzamin.

W tym momencie często pojawia się pytanie, czy nadszedł już czas na zatrudnienie kolejnych osób do firmy? Jeśli tak, to jakie stanowiska powinny zostać obsadzone w pierwszej kolejności? W takiej sytuacji warto holistycznie zastanowić się nad dalszą strategią biznesową. Każdy właściciel e-sklepu powinien znaleźć odpowiedź na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa zespołu poprzez wzrost zatrudnienia, czy też zlecenie realizacji poszczególnych zadań zewnętrznym podmiotom.

Rekrutować? Jeśli tak, to kogo?

Jeśli jednym z kluczowych wyzwań, z jakim mierzy się załoga e-sklepu, jest brak czasu, to warto rozważyć zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy. Nowemu pracownikowi można oddelegować najprostsze zadania związane z logistyką, takie jak kompletowanie, pakowanie oraz wysyłka zamówień. Kolejnym krokiem może być wdrożenie i przekazanie pracownikowi pieczy nad telefoniczną oraz mailową obsługą klienta. Taka strategia pozwala na obniżenie kosztów, a jednocześnie odciąża osoby decyzyjne, umożliwiając im poświęcenie uwagi kluczowym aspektom funkcjonowania i rozwoju firmy.

Planując rekrutację, w pierwszej kolejności warto zastanowić się, na jakich kompetencjach szczególnie nam zależy. Niezwykle istotna jest też analiza, które umiejętności są rzeczywiście niezbędne, a które będą stanowiły wyłącznie dodatkowy atut. Zbyt długa lub niespójna z przewidzianym zakresem zadań lista oczekiwań wobec kandydatów może poskutkować nie tylko długim procesem rekrutacyjnym, ale też zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby. Należy pamiętać, że nieudana rekrutacja to dla pracodawcy – który już teraz ma zbyt wiele na głowie – strata cennego czasu i narastająca frustracja. Warto zatem solidnie przemyśleć kwestię swoich oczekiwań. Jeśli firma z różnych powodów nie ma możliwości samodzielnego przeprowadzenia rekrutacji, to realizację całego procesu może zlecić profesjonalnej firmie doradztwa personalnego.

Biorąc pod uwagę specyfikę branży e-commerce, która charakteryzuje się wysoką dynamiką zdarzeń i okresowymi wzrostami liczby obsługiwanych zamówień, w rekrutacji warto zwrócić uwagę na umiejętności praktyczne i tzw. kompetencje miękkie kandydatów. O sukcesie pracownika w miejscu pracy może stanowić m.in. jego podejście do pracy, umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz priorytetyzacji zadań, a także wysoka kultura osobista i komunikatywność, odgrywające kluczową rolę w kontakcie z klientami. Co więcej, cenną cechą będzie odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ogromnym atutem kandydatów będzie znajomość produktów znajdujących się w asortymencie sklepu oraz ogólna wiedza na temat branży, z którą jest związany.

Alternatywne rozwiązania

Z uwagi na specyfikę lub założenia strategii firmy może się okazać, że w danym momencie budowanie zespołu nie jest priorytetem. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem bywa podjęcie współpracy z zewnętrzną firmą specjalizującą się w realizacji określonych zadań, które są kluczowe z perspektywy biznesu. Przykładowo, prowadząc niewielki sklep internetowy, zadania długoterminowe, takie jak np. tworzenie treści na bloga, warto pozostawić wewnętrznym pracownikom firmy. Podobne podejście jest wskazane w sytuacji, gdy e-sklep dysponuje stosunkowo niewielkim budżetem na reklamę. W tym przypadku korzystanie z usług agencji może być bezzasadne, ponieważ koszty współpracy mogą przewyższać koszt samej reklamy. Warto zastanowić się także, czy firmie na obecnym etapie bardziej zależy na krótkoterminowych działaniach reklamowych, pozwalających na szybkie zwiększenie dochodu, czy też na budowaniu długofalowych relacji z klientami i sukcesywnym rozwoju zespołów.

Sytuacja może się zmienić w momencie, kiedy zmienia się konwersja, a tym samym zwiększają się budżety marketingowe. Wtedy zdecydowanie wzrasta zasadność współpracy z agencją bądź freelancerem, specjalizującym się w danym obszarze. Po przeprowadzeniu audytu, bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach oraz wiedzy, doświadczona firma lub ekspert pomogą wyznaczyć odpowiednią strategię oraz kierunek działań, które należy prowadzić. Budując w tej sytuacji wewnętrzny zespół i jednocześnie współpracując z zewnętrzną agencją marketingową dobrze jest zastanowić się, czy nie warto zainwestować w zatrudnienie pracowników związanych z SEM oraz SEO. Wewnętrzni specjaliści mogliby pomóc zapewnić odpowiednią komunikację, koordynację oraz zrozumienie pomiędzy firmą a zewnętrznymi dostawcami usług.

Wiedza specjalistyczna i uniwersalna

Otwarcie na współpracę ze specjalistami w obszarze e-commerce jest dobrą praktyką, niezależnie od tego, czy firma decyduje się na ich zatrudnienie czy też korzystanie z wiedzy eksperckiej zewnętrznych podmiotów. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim pozwala na bieżący kontakt z najnowszymi trendami, poznawanie różnorodnych narzędzi oraz najlepszych praktyk. Dynamika sektora powoduje z kolei, że śledzenie najnowszych trendów oraz dopasowywanie ich do obecnych potrzeb danego sklepu są absolutnie niezbędne.

Jeśli dana firma stopniowo rośnie i planuje dalszy rozwój w obszarze e-commerce, to warto skupić się na osobach, które posiadają pewną wiedzę na temat każdego aspektu funkcjonowania sklepu internetowego. Niezwykle cenna jest przynajmniej podstawowa umiejętność analizy danych liczbowych, znajomość Facebook Ads oraz Google Ads. W przypadku mniejszych sklepów internetowych warto również pamiętać, że nowy pracownik nierzadko będzie musiał być odpowiedzialny za tworzenie newsletterów, podstawowych grafik oraz komunikację w mediach społecznościowych, które dla wielu firm stanowią obecnie jeden z głównych kanałów pozyskiwania klientów. Powinien zatem mieć pewne rozeznanie w prowadzeniu profili oraz budowania zaangażowanych społeczności na Instagramie i Facebooku.

Przekazywanie odpowiedzialności

Niezmiernie istotnym jest, aby rekrutowani kandydaci uzupełniali umiejętności właściciela oraz pozostałych pracowników firmy. Jeśli w obecnym zespole są osoby, które świetnie odnajdują się w biznesowym aspekcie zarządzania firmą, finansach, obsłudze klienta, ale brakuje w nim kompetencji w obszarze działań marketingowych lub optymalizacji konwersji, to właśnie na tych lukach należy się skupić w rekrutacji.

Zapewne oddelegowanie części zadań nowej osobie może stanowić swego rodzaju wyzwanie i rodzić obawy, czy wszystkie aspekty biznesowe zostaną przez nią odpowiednio „zaopiekowane”. Jednak w większości przypadków inwestycja w pracowników zwraca się w postaci usprawnień, poprawy jakości obsługi klienta czy zwiększenia wydajności pracy.